תפיסה חינוכית

בית הספר השש שנתי הינו בסיס חינוכי משמעותי עבור בני הנוער ובראש ובראשונה, בית הספר צריך להיות עוגן לחיזוק "רוח האדם", למתן תשתית וכלים לפיתוח אישיות סקרנית, מטילה ספק, משנה פני מציאות, חדשנית ויצירתית וזאת תוך היכולת לקיים שיח ודיאלוג מתמיד.

בית הספר מתבסס על תפיסה שנועדה לתת את הכוחות, הכלים והידע לתלמידים להיות אנשים פורצי דרך, מובילים ולוקחים אחריות על חייהם שלהם וחיי החברה בה הם חיים. התהליכים הפדגוגיים-לימודיים והחברתיים בבית הספר צריכים לכוון מטרה זו.

עמודי היסוד בתפיסה הבית ספרית:

  • אקטיביזם- לקיחת אחריות.
  • דוגמא אישית ומנהיגות
  • סולידריות וערבות הדדית
  • אמונה באדם וביכולת לשינוי
  • ערכי החברות והרעות
  • אהבת הארץ והמדינה

בכל עמוד יסוד כזה גלומים ערכים נוספים כגון: חשיבה ביקורתית, מצוינות, תעוזה, ענווה ועוד.

הידע אשר צוברים ולומדים התלמידים והתלמידות במשך שנות הלימודים בבית הספר הינו מחובר להווה ולחיים היומיומיים במדינה ובעולמנו. מקצועות שונים מחברים את הנעשה לתחומי

האקטואליה, העולם הנוכחי. צוות החינוך חותר לשימוש בכלים פדגוגיים מגוונים וחיזוק הלמידה המותאמת לתקופה.

תלמידי בית הספר נחשפים למגוון תפיסות חיים ויעסקו בסוגיות חברתיות וערכיות. לאורך התהליך ושנות בית הספר התלמידים מגבשים את תפיסת עולמם הנשענת על חשיבה, העמקה, שיח בדילמות ערכיות בתחומי דעת שונים ואמונה בכוחו של האדם.

כל זאת תוך קידום מיומנויות מרכזיות כגון: עבודת צוות, פיתוח דיאלוג ועמידה מול קהל, חשיבה יצירתית וחדשנית, יזמות וקידום מנהיגות צעירה.

המגמות והמקצועות המורחבים בבית הספר משקפים את מכלול התחומים. כלומר, הן התחום המדעי-ריאלי (כדוגמת סייבר, הנדסת תוכנה וכד'), הן מתחום מדעי החברה (כדוגמת פסיכולוגיה-כלכלה, ניהול עסקי וכד'), הן מתחום מדעי הרוח (כדוגמת מחשבת ישראל, ספרות וכד'), הן מתחום השפות (כדוגמת ערבית) והן באסכולות נוספות מתחום האומניות כגון: אומנות, מוסיקה, תקשורת, קולנוע וכיוצא בזה.

אנו שואפים כי הבוגרים של בית הספר יהיו אנשים מעורבים ופעילים בחברה, מאמינים בכוחם לשנות ולעצב את הקהילה בה הם חיים. הבוגרים ירגישו מחויבות למדינה וישאפו למקסם את יכולותיהם מתוך תחושת ביטחון עצמי ומסוגלות להתמודד עם האתגרים בתחומי החיים השונים.

קישורים מהירים

פייסבוק ביה״ס