מעורבות חברתית

התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" מכוונת לטפח בוגר ערכי, בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת ניהול עצמי, המרגיש שייכות לקהילה, לחברה ולמידה ואחריות כלפיהן, והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן.

התכנית מבוססת על הגישה הפדגוגית של למידה מתוך שירות, והיא מקדמת תהליך של למידה משמעותית בהדגשת היבטים עיוניים התנסותיים של שירות משמעותי בקהילה בתהליכים מובנים של שיח ערכי רפלקטיבי מתמשך.

התכנית היא חלק מתפיסה מערכתית שהמשרד מוביל בנושא מעורבות חברתית ברמת הפרט, הקבוצה והקהילה, במגזרים השונים ובקרב אוכלוסיות שונות, בגן, בבית הספר היסודי, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

קישורים מהירים

פייסבוק ביה״ס