מגמת פילוסופיה יהודית (מחשבת ישראל)

האם יש מטרה לחיים שלנו? מיהו אדם מוסרי? במה נבדל האדם משאר בעלי החיים? מדוע יש סבל ורוע בעולם? המתת חסד או רצח מתוך רחמים? 

שאלות אלו ואחרות יעסיקו את התלמידים שיבחרו ללמוד פילוסופיה יהודית.

במגמה זו ילמדו התלמידים אמונות ודעות העומדות בזיקה לכל המקצועות ההומניסטיים יהודים ונוגעות גם בתרבויות אחרות, תופעות היסטוריות ותופעות חברתיות.

במגמה יקבלו התלמידים כלים לעיצוב השקפת עולם פלורליסטית וסובלנית כבני אדם, כיהודים וכישראלים. התלמיד יתמודד עם סוגיות אתיות רבות משקל כמו האדם בסיפור גן עדן, משבר האמונה אחרי השואה, אהבה ועוד. 

קישורים מהירים

פייסבוק ביה״ס