מגמת מדעי הרפואה

בבסיס התפיסה הרעיונות של מגמת ביו רפואה עומדת ההכרה בחשיבות הכנת עתודה ללימודי המשך אקדמאיים במקצועות הבריאות השונים (רופאים, אחיות, פרמדיקים וכו).

מגמה זו פותחת אפשרות לתלמידים המתעניינים בעולם הבריאות והרפואה, להעשיר את הידע שלהם בתחום ולסיים את שנות לימודיהם במסלול זה עם תכנים רבים שיאפשרו להם להשתלב במערכת הבריאות בארץ. 

מגע עם עולם הרפואה פותח לתלמידים אפשרות לבחור בהמשך לימודים אקדמיים במקצועות הבריאות השונים.

קישורים מהירים

פייסבוק ביה״ס