מגמת מדעי הסביבה

העניין באיכות הסביבה הולך וגובר בשנים האחרונות בישראל ובעולם כולו.

מודעות האדם להשפעתו על הסביבה הקרובה (פסולת, זיהום מים, זיהום אוויר ורעש) ועל הסביבה הרחוקה (גשם חומצי, החור באוזון והתחממות כדור הארץ) הביאה לכך שהתפתח ענף מדעי העוסק בהשפעת האדם על הסביבה תוך כדי הצעת אפשרויות לפתרון בעיות סביבתיות שונות.

תוכנית הלימודים במדעי הסביבה מתמקדת בהבנת יחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית והאנושית בראיה מערכתית ובהקניית כלים מדעיים לניתוח היחסים הללו והשלכותיהם.

קישורים מהירים

פייסבוק ביה״ס