מגמת מדעי המחשב – מסלול עיוני

מדעי המחשב הוא ענף מדעי העוסק בלימוד הבסיס התיאורטי והמעשי של שימוש במערכות מחשב. תחום מדעי המחשב נתפס כשפת הטכנולוגיה. הוא עוסק בפיתוח פתרונות לבעיות ומשימות שונות בכל תחומי חיינו אשר ניתן ליישמן ולהפעילן במחשב.  פתרונות אלו מכונים אלגוריתמים ואותם מתרגמים לתוכניות מחשב. 

המגמה משלב לימודים עיוניים ברמה גבוהה, ומיועדת לתלמידים בעלי הישגים גבוהים בתחום הריאלי.

קישורים מהירים

פייסבוק ביה״ס