מגמת מדעי החברה

מטרתה העיקרית של תכנית הלימודים במדעי החברה היא טיפוח מחשבה עצמאית וכושר ניתוח תוך שימת דגש על הבעייתיות של הנושאים השונים המעסיקים את החברה שלנו.

מטרה נוספת היא להביא את התלמיד לזהות תופעות חברתיות, להתייחס אליהן ולנקוט עמדה תוך סובלנות מחד וביקורתיות מאידך.

כמו כן התוכנית משלבת הוראת תכנים ומושגים הקשורים בחברה הישראלית במגמה להבין את התהליכים השונים המתרחשים בחברה ואת השפעתם על הפרט.

מסלול הלימודים במגמה מאפשר בחירה בין שתי התמחויות: פסיכולוגיה וסוציולוגיה ופסיכולוגיה וכלכלה.

קישורים מהירים

פייסבוק ביה״ס