מגמת היסטוריה

"עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ולוט בערפל" (יגאל אלון)

מגמת היסטוריה נועדה לתלמידים שהחשיבה ההיסטוריות מעניינת אותם. המגמה אינה עוסקת רק בעובדות היסטוריות אלא שואפת להציג תפיסות היסטוריות שונות מתוך מטרה להעניק לתלמידים יריעה רחבה ככל האפשר של האירועים ההיסטוריים הנלמדים באופן חוויתי.

מגמת היסטוריה היא הזדמנות המאפשרת פיתוח חשיבה ביקורתית על החברה ועל המשטר.

הזדמנות להרחבת אופקים ופתיחת שער לעולמות ידע עשירים ומגוונים, הזדמנות לעסוק ביחסים בין-לאומיים, בתרבות וחברה ובשאלות מתחום הפילוסופיה של המוסר והאתיקה.

קישורים מהירים

פייסבוק ביה״ס