חינוך חברתי

 החינוך החברתי בבית הספר מכין את התלמידים להיות אזרחים פעילים ומעורבים בחברה בעתיד. ולכן תוכנית החינוך החברתי מאורגנת ברצף התפתחותי מהפרט אל הקבוצה אל החברה ואל המדינה תוך התייחסות למאפייני הגיל.

מוקד הפרט

לעורר את מודעות התלמיד ורגישות לצורכי החברה הסובבת, לפתח אכפתיות ונכונות לעזרה הדדית. לטפח מעורבות ואחריות לקבוצה ולקהילה בה הוא חי.

מוקד קהילה וחברה

לקדם הפנמת ערכים ונורמות העולם עם אורח חיים בחברה דמוקרטית, ולהכשיר לאזרחות פעילה בבית הספר, בקהילה ובחברה. לעודד יוזמה, התנדבות ותרומה לקהילה, ולחנך לנטילת אחריות במילוי משימות ותפקידים חברתיים. לחנך לסולידריות ולצדק חברתי המושתתים על כבוד האדם ועל מימוש זכויותיו. לטפח זהות יהודית תרבותית המושתת על ההכרה במגוון מורשות, מסורות, מנהגים ושפות שהתהוו בימינו לאורך הדורות.

מוקד המדינה והלאום

לחזק את התרבות האזרחית כיסוד משותף להזדהות עם ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, להיות שותף בעיצוב אופייה ואורח החיים בה ולתרום לשגשוגה.

איך אנחנו עושים זאת?

1.       חינוך חברתי ערכי לכל תלמיד במסגרת הלמידה

בית הספר מקיים פעילות חברתית ענפה בהתאם לחזון הבית ספרי לרבות פעילות התנדבותית בקהילה במסגרת התוכנית מעורבות קהילתית והתפתחות אישית, שיעורי השכלה כללית בתחום של יהדות ודמוקרטיה, חינוך לבגרות ולאחריות על מעשים וחינוך לזהירות בנהיגה.

בראשו של החינוך החברתי: מתן חינוך דמוקרטי, זהות יהודית, השכלה רחבה ומעורבות פעילה בקהילה. הדגש הינו על חינוך לשלום ודו קיום, חינוך לדמוקרטיה חינוך לפלורליזם חינוך להכרת השונה ולכיבוד השונות והייחודיות. בנוסף חינוך לבגרות ולאחריות על מעשים וחינוך לזהירות בנהיגה, וכן הכנה לצה"ל בכיתות י"א -י"ב.

2.         הנהגה צעירה פעילה

חלק מרכזי בתפיסה החינוכית מקדיש בית הספר לטיפוח הנהגות תלמידים. בבית הספר נבחרה מנהיגות תלמידים פעילה המקדמת נושאים לטובת תלמידי בית הספר אך גם למען הקהילה.

3.         טיולים שנתיים

חשיבות רבה בחינוך לערכים של אהבת הטבע והארץ רואה בית הספר בטיולים השנתיים בטיולים אלה לומדים להכיר את הארץ ולהגביר את הזיקה אליה. הטיולים מקיפים את רוב אזורי הארץ. הטיולים השנתיים ממסע מן הפרט אל הקבוצה ואין לה לאום. בכיתה ייעוד הטיול הוא לאזור הנגב שם אנו פוקדים את קברו של בן גוריון ודנים בחזון הציוני. בכיתה י"א המסע הישראלי בן שבוע ובו עובר התלמיד מסע מנהני על המדינה, ובכיתה י"ב אנו צוללים אל ההיסטוריה היהודית ולתקופה קשה בתולדותינו אל מאורעות השואה באמצעות מסע פולין הטיול השנתי בשכבה י"ב נסוב סביב מקומות ואתרים שיש להם מורשת קרב. 

קישורים מהירים

פייסבוק ביה״ס