הנהגה צעירה

התפיסה החינוכית של טיפוח מנהיגות צעירה מושתתת על ההכרה שחינוך לדמוקרטיה לא יכול להסתמך רק על התיאוריה, אלא חייב לכלול גם את החוויה וההתנסות בפועל.

התלמידים הבוחרים אינם מסיימים את תפקידם עם בחירת ההנהגה, עליהם להמשיך להיות מעורבים בפעילות ההנהגה וביה"ס ולקחת חלק פעיל בכל העשייה.

חברת תלמידים פעילה ויוזמת בביה"ס הינה כר התנסות לאזרח המחר.

ההנהגה הצעירה היא קבוצה הנבחרת באופן דמוקרטי ומייצגת את כלל תלמידי ביה"ס ופועלת למען התלמידים. מנהיגות זו הינה ייצוגית. עם היבחרם אמורים התלמידים להיות אמונים על כללי המשחק הדמוקרטיים, לייצג את צורכי בוחריהם ולנהל מו"מ עם עולם המבוגרים, תוך שמירת קשר רציף עם בוחריהם. כדי למלא את תפקידם עליהם להציב מטרות, לקבל החלטות ולפעול תוך דיאלוג מתמיד עם קהל בוחריהם ועם עולם המבוגרים.

כיוון שהתלמידים נבחרים עוד בטרם רכשו כלים להתמודדות עם התפקיד, הם יעברו הכשרה בביה"ס ושיעורי מנהיגות והעצמה, יקבעו מטרות ערכיות ויעניקו משמעות לאחריות הבאה עם קבלת החלטות, הגדרת זכויות וחובות.

קישורים מהירים

פייסבוק ביה״ס